Wet toekomst pensioenen

Ons huidige pensioenstelsel dateert uit de jaren 50, en moet beter aansluiten op de huidige samenleving. Er is inmiddels veel veranderd:

In het nieuwe pensioenstelsel zijn er vanaf 2028 alleen nog twee soorten premieregelingen mogelijk:

  • Flexibele premieregeling
  • Solidaire premieregeling

In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel moet er veel gebeuren. Er is een aantal verplichtingen opgesteld die projectmatig worden opgepakt gedurende de transitiefase (nu tot 1 januari 2028), waaronder:

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel raakt de kern van de operatie van
pensioenuitvoeringsorganisaties.

Valid8 Consulting hanteert hierbij een blauwdruk om deze impact in kaart te brengen, te managen en vervolgens gedurende de transitie meetbaar te maken. Wij noemen dit een operationeel model:

Gebaseerd op onze ervaringen met de Wtp hebben wij 8 bouwstenen gedefinieerd die cruciaal zijn voor een succesvolle transitie. Deze bouwstenen vormen de basis voor ons Wtp Implementatie Raamwerk. In dit raamwerk geven wij per bouwsteen inzicht in de complexiteit, valkuilen en best practices. Ook bieden wij concrete tips en hulpmiddelen om de transitie zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

De komende weken gaan wij nader in op deze bouwstenen. Wij laten zien waar de complexiteit zit, en wat onze best practices zijn. 

Hieronder alvast twee van de acht bouwstenen. De komende periode zullen wij hier meer over publiceren. Wilt u hier niet op wachten? Neem alvast contact met ons op via info@valid8.nl

Overige diensten
Valid8 Consulting helpt grote (financiële) dienstverleners met het verbeteren van haar bedrijfsvoering en het voldoen aan wet- en regelgeving.